Tillbehör

Yagos hörna, för hundsaker som inte går att äta, men som fyller en funktion ändå. Det skall vara svensktillverkat, och så naturligt som möjligt.